Nákupný košík
Nákupný košík

Reklamačný formulár

Predávajúcim je spoločnosť

Údaje firmy:
Obchodné meno:
NR Craft, s.r.o.
Sídlo:
Poštová 4, Želiezovce 937 01, Slovenská republika
IČO:
50 172 263
DIČ / IČ DPH:
SK2120197937
Bankový účet:
SK57 0200 0000 0036 3511 8153

Zapísaná v registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka číslo 40184/N

Predávajúci je platcom DPH (Dane z pridanej hodnoty)

Emailový kontakt a telefonický kontakt na Predávajúceho je:

e-mail: info@nrcraft.sk
tel. č.: +421 948 049 494

Zákazník